Rapporter for dokumenter og kompentanse:


RapportBeskrivelse
Dokumenter per mappe
Rapporten viser antall dokumenter i hver av mappene og hvor mange dokumenter som har de ulike statusene.
Dokumenter per forfatter
Rapporten viser antall dokumenter per status per forfatter.
Dokumenter per status
Rapporten viser hvor mange (antall og %) dokumenter per status.
Detaljert dokumentrapport
Rapporten viser en detaljert liste av alle dokumentene i de(n) valgte mappe(ne).  Mange filter og valg.
Lesestatus per avdeling (kompetanse)
Rapporten viser antall brukere per avdeling og hvor mange som har de ulike statusene
Lesestatus per bruker (kompetanse)
Rapporten viser status per bruker (navn), og antall roller og dokumenter med de ulike statusene
Lesestatus per rolle (kompetanse)
Rapporten viser en oversikt over antall brukere som har de ulike rollene, samt rolle- og dokumentstatus
Rollestatus per bruker (kompetanse)Rapporten viser status per bruker (navn) per rolle
Dokumentstatus per bruker (kompetanse)
Rapporten viser lesestatus per bruker (navn) per dokument
Lesestatus for en (1) bruker (kompetanse)
Rapporten viser lesestatus for en valgt bruker (navn) og når vedkommende leste de ulike dokumentene
Lesestatus for et (1) dokument (kompetanse)  
Rapporten viser hvilke brukere (navn) som har lest et spesifikt dokument
Krav per rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke krav til rollen som er koblet til hvilke roller
Dokumenter per rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke dokumenter som er koblet til hvilke roller
Dokumenter ikke i rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke dokumenter som ikke er koblet til noen rolle
Dokumenter med lesefrekvens (kompetanse)
Rapporten viser en oversikt over dokumenter som skal leses regelmessig
Brukere ikke i rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke brukere som ikke er koblet til noen rolle
Rollehistorikk (kompetanse)
Rapporten viser når en bruker er lagt til eller fjernet fra (etter Nov. 2020) en rolle

Rapporter for avvik/observasjoner og tiltak:

RisikorapportRapporten viser en oversikt over antall saker registrert på de forskjellige  risikonivå. Endel filter og valg.
Detaljert avviks-/observasjonsrapportRapporten viser en detaljert liste over alle avvik i de(n) valgte mappe(ne).  Mange filter og valg.
Avvik per årsakskategori
Rapporten viser en liste med antall årsakstyper (utløsende og bakenforliggende) brukt i avvik i valgt(e) mappe(r). Mange filtre og valg.
Avvik per skadetype Rapporten viser en liste med antall skadetyper brukt ved avvik/observasjoner i valgt(e) mappe(r). Mange filtre og valg.
Detaljert tiltaksrapportRapporten viser en detaljert liste over alle tiltak i de(n) valgte mappe(ne).  Mange filter og valg.