Denne rapporten viser status per rolle per bruker.                      = OK

                    = Venter på co-signering (Wcs) eller skal leses innen en tidsfrist

 

                    = Ikke OK


Rapporten viser samme informasjon som Rollestatus per bruker, men med radene og kolonnene invertert. Med andre ord har denne rapporten brukerne horisontalt og rollene vertikalt.