Viser status per rolle per bruker.  

= OK

= Venter på co-signering (Wcs) eller skal leses innen en tidsfrist
 

= Ikke OK


Excelrapporten viser samme oversikt med skiller mellom gul (close to expire - tidsfrist utløper snart) og orange status (venter på co-signering Wsc):