Rapporten viser en detaljert oversikt av alle dokumentene i de(n) valgte mappe(ne).Hvis du ikke filterer søket, får du opp alle dokumentene.Du kan også filtere for dokumenttype, forfatter, verifiserer, godkjenner og dokumentstatus. 


Du kan velge hvilke å inkludere flere kolonner i rapporten (til høyre):

For direkte tilgang et dokument i rapporten, klikk på id-nummeret til dokumentet i kolonnen Dokument ID.


Det kan være nyttig å bruke denne rapporten som en del av forberedelser til en intern revisjon. Velg da mappe og inkluder endringslogg og tilbakemeldinger.