Viser hvilke brukere som ikke er koblet til noen rolle.