Rapporten viser antall dokumenter i hver av mappene og hvor mange dokumenter som har de ulike statusene per mappe. 
Du kan filtere for dokumenttype forfattere, verifiserere og godkjennere. 


Bruk det globale filteret til å filtrere mapper.