FAQ: Service Desk Support

Hva er forskjellen på Support-ticket og Service request?
Tickets kan opprettes av en definert superbruker i organisasjonen din. En Superbruker kan inngå bindende avtaler for support og tjenester på vegne av din or...
Tue, 13 Feb, 2024 ved 5:12 PM
Hvordan sette riktig prioritet på en ticket?
Kategorier av alvorlighetsgrad Prioriteten bør gjenspeile alvorlighetsgraden av den rapporterte saken. Standardprioriteten er Lav. Alvorlighetsvurdering...
Tue, 13 Feb, 2024 ved 5:13 PM
Hvilken informasjon bør være inkludert på en ticket?
Vårt Support-team vil vurdere ticketen din og justere den i henhold til våre fastsatte standarder. Tydelig kommunikasjon forbedrer vår vurdering av forespør...
Tue, 13 Feb, 2024 ved 5:14 PM
Hvordan kan jeg dele store filer?
Det er en øvre grense på 20 MB per dialog i vårt Support Center. Vi anbefaler å bruke OneDrive for deling av større filer. Vennligst se her for hvordan...
Tue, 21 Mai, 2024 ved 12:09 PM