Tickets kan opprettes av en definert superbruker i organisasjonen din. En Superbruker kan inngå bindende avtaler for support og tjenester på vegne av din organisasjon og fungerer som den interne førstelinjestøtten for brukerne. Bedriftsspesifikke arbeidsprosesser vil ikke finnes i standard brukerdokumentasjon. Det er viktig at et selskap har eierskap og er selvforsynt innenfor de implementerte funksjonene og funksjonene til systemet. Din organisasjon er ansvarlig for å opprettholde brukernes kvalifikasjoner på et tilstrekkelig nivå. Vi kan bistå på en rekke måter.


Support

Support-tickets er for brukerhenvendelser og forespørsler om endringer i innstillinger og parametere, problemer forårsaket av brukerfeil, utilsiktet bruk av systemet, manglende brukeropplæring eller andre situasjoner som ikke er forårsaket av feil i system eller tjenester fra RamBase QMS. Supporthenvendelser vil bli fakturert i henhold til supportavtale.Service request

Service request-tickets er for bestilling av tilleggsstøttetjenester og hjelp til å implementere nye funksjoner. Dette er en betalbar tjenestene som har en godkjenningsarbeidsflyt der Superbrukeren får presentert et estimat for den spesifikke tjenesten. De fakturerbare timene må godkjennes før oppgaven igangsettes. Disse tjenestene er ikke inkludert i noen støtteavtaler.


Vi tar sikte på å forbedre gevinstrealiseringen av din organisasjons investering i RamBase QMS. Et utvalg av typer er tilgjengelige når du lager en Service request-ticket:

  • Custom Template
  • Template
  • Custom integration
  • Activate extension
  • Consultant services
  • Development services
  • Feature training
  • Other requests


Forslag

Forslag knyttet til ny funksjonalitet må registreres i Idéportalen vår. Klikk her for mer informasjon.