Vårt Support-team vil vurdere ticketen din og justere den i henhold til våre fastsatte standarder. Tydelig kommunikasjon forbedrer vår vurdering av forespørselen din.


Informasjonskrav – hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

For å muliggjøre et raskt svar på forespørsler, må vi sørge for at vi forstår saken din. Du må tydelig angi konteksten og intensjonen din med forespørselen. Den beste måten å gjøre det på er ved å oppgi følgende informasjon i emnet og beskrivelsen:

  • Hvilket problem er det du ønsker å ta opp?
  • Hva er det du prøver å gjøre?
  • Hva er trinnene frem til problemet?
  • I hvilket dokument – hvor i systemet?
  • For hvem?
  • Når (tidspunkt)?
  • Er problemet vedvarende?
  • Hvilken nettleser bruker du?
  • Hvis et skjermbilde av problemet er tilgjengelig, legg det ved.
  • Vi kan ikke begynne å jobbe med en forespørsel før vi forstår problemet. Hvis saken din mangler relevant informasjon, vil vi be om flere detaljer. Hvis du synes det er vanskelig å uttrykke problemet, vennligst gi oss beskjed, så ringer vi deg opp for å avklare de nødvendige detaljene.


Tonefall - hold en vennlig tone

Det er viktig å være presis i skriftlig kommunikasjon. Bruk et positivt tonefall og formidle budskapet ditt så nøytralt som mulig. Sørg for å lese det for deg selv før du sender den. Noen ganger fremstår meldinger som fiendtlige, sarkastiske eller med en utilsiktet negativ tone. Vennligst unngå dette, da det vil øke responstiden vår og føre til feilkommunikasjon.


Ticket-type - hvilken forespørsel er det?

Du er velkommen til å rapportere feil (Incident), be om hjelp (Support) eller be om andre tjenester (Service request).

Du velger ticket-type når du oppretter saken.


Les mer om de ulike typene tickets her.


Prioritet - hvor alvorlig er forespørselen?

Prioriteten bør gjenspeile alvorlighetsgraden av den rapporterte saken. Standardverdien er Lav.


Les mer om de ulike gradene av kritikalitet her.