Avvik og Tiltak

Om avvik og tiltak
Avviksprosessen Tiltaksprosessen Statuser for avvik og tiltak Avvikstyper Konsekvens og risiko i avviksprosessen
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:44 PM
Avvikstyper
Det er 5 forhåndsdefinerte typer avvik i QMS i dag. Vi skiller mellom ulike typer for å kunne sortere og følge opp utvikling.  Dere kan endre navn på ty...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:44 PM
Konsekvens og risikoscore i avviksprosessen
Konsekvenstyper og risikoscore finner du i administrasjonsvertøyet under datasett og fanen Avvik Her kan du legge til eller endre datasettene for å ti...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:46 PM
Statuser for avvik og tiltak
Statuser for AVVIK AVVIK status Beskrivelse Registering Avviket registreres av en bruker som har observert noe som må forbedres.  I regis...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:08 PM
Bulk Endre ansvarlig for avvik og tiltak
Dersom noen slutter i bedriften eller bytter avdeling e.l, kan det være lurt å bytte ansvarlig for avvik og/eller tiltak. Bare systemadministrator kan u...
Wed, 10 Mai, 2023 ved 8:47 AM