Statuser for AVVIK




AVVIK statusBeskrivelse
Registering

Avviket registreres av en bruker som har observert noe som må forbedres. 

I registreingstrinnet settes meta-datene for avviket:

  • Type
  • Kategorier
  • Konsekvenser
  • Skadetyper
  • Potensiell konsekvens med vurdering av risiko

Venter på behandling

Etter registrering er avviket sendt til behandling til en ansvarlig person. Statusen fram til den som skal behandle avviket har startet denne prosessen er Venter på behandling.
Behandling

Behandling av avviket betyr å finne rotårsaken til hendelsen slik at det er mulig å finne gode og varige tiltak, I behandlingsprossen angis også årsakskategorier
Åpent

Når et avvik er behandlet og du har lagt til tiltak, er statuen for avviket Åpen. Statuen er Åpent så lenge tiltakene er åpne.


Lukket

Statusen for et avviket er lukket så snart tiltakene er lukket.

For avvik uten tiltak, er det mulig å lukke avviket manuelt.

Arkivert

Avvik kan arkiveres så lenge de ikke har åpne tiltak.



Statuser for TILTAK 





TILTAK statusBeskrivelse
Registering

Tiltaket kan registreres som en del av et avvik eller som et "løst" tiltak.

I registreringstrinnet beskriver du HVA, HVEM og NÅR og legger også til kategorier. 


Åpen
Når tiltaket er sendt til ansvarlig person, er tiltaket Åpent. 
Venter på evaluering
Når tiltaket er utført og hvis du har sagt ja til evaluering, er statusen for tiltaket Venter på evaluering. 
Lukket
Etter evaluering er gjort, eller hvis du svarer nei til evaluering, endrer statusen seg til Lukket. 
Arkivert
Et tiltak kan arkiveres når det er lukket.