Konsekvenstyper og risikoscore finner du i administrasjonsvertøyet under datasett og fanen Avvik


Her kan du legge til eller endre datasettene for å tilpasse til din virksomhet.


Du kan legge til en eller flere konsekvenstyper til et avvvik. Risikoscoren for avviket beregnes ut fra potensielle  konsekvensen for avviket.
Avvikstypen "hendelse" har både virkelig og potensiell konsekvens. De andre typene har kun potensiell konsekvens.