Det er 5 forhåndsdefinerte typer avvik i QMS i dag. Vi skiller mellom ulike typer for å kunne sortere og følge opp utvikling. 


Dere kan endre navn på typene ved å bruke Oversettelsesfunksjonen.

TypeBeskrivelse
Hendelse
Noe som har skjedd og har både en virkelig konsekvens og en potensiell konsekvens
Nesten-ulykke
Noe som nesten skjedde og har en potensiell konsekvens. 
Forhold
Noe som kan skje og som har en potensiell konsekvens.
Forbedringsforslag
Noe som kan forbedres - kan registreres med en potensiell konsekvens
Revisjon
Avvik fra en revisjon eller audit - har en potensiell konsekvens