Ansvarlig for Avvik

Kom i gang - ansvarlig for avvik
Legge til ytterligere beskrivelse Legge til kostnader Årsaksanalyse Dupliserte eller tilknyttede avvik Sende avvik til annen person Avvikslogg Gjenåpn...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:07 PM
Legge til kostnader
Velg kostnadskategori Legg til kostnad Ved flere kostnader summeres dette til en totalsum Kostnadskategorier er kundespesifikke og settes i datat...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:09 PM
Dupliserte eller tilknyttede avvik
Du kan lage en lenke fra et avvik til dubliserte eller tilknyttede avvik. På den måten kan du få en bedre oversikt over hele hendelsen.  Dublisert: Samm...
Mon, 20 Des, 2021 ved 2:02 PM
Gjenåpne lukkede avvik
Et lukket avvik kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for avviket eller systemadministrator. Åpne avviket Klikk "Gjenåpne" Legg til...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:10 PM
Lukke avvik
Et avvik som har status Åpen vil lukkes automatisk når tilhørende tiltak lukkes. Hvis det ikke er lagt til tiltak, kan du lukke avviket manuelt ved å velge...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:11 PM
Legge til ytterligere beskrivelse
En bruker med rettigheter til å behandle avvik kan også legge til ytterligere beskrivelse til et avvik. Åpne avviket Skriv inn ytterligere informasjon i ...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:14 PM
Slette avvik
For å slette avvik må du ha rettigheten til dette.  Et slettet avvik kan ikke gjenopprettes. Velg avviket (eller avvikene) som du ønsker å slette v...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:15 PM
Dele avvik
Å dele et avvik vil si å gi tilgang til et avvik en person som ikke har bruker i systemet. For å kunne dele et avvik, må "Offentlig bruker" være a...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:20 PM
Flytte avvik til en annen mappe
Du kan flytte avvik du selv har registrert eller er ansvarlig for. En systemadministrator kan flytte alle avvik. Flytte et avvik fra en mappe til en an...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:22 PM
Årsaksanalyse
Prosessen for årsaksanalyse:  Årsaksanalyse? Først bestemmer du om dere skal gjennomføre en årsaksanalyse. Svar JA eller NEI på spørsmålet til h...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:26 PM