Du kan flytte avvik du selv har registrert eller er ansvarlig for.

En systemadministrator kan flytte alle avvik.


Flytte et avvik fra en mappe til en annen: 

  • Klikk på symbolet foran avviket (eller avvikene)
  • Klikk på klippesymbolet (saks)


  • Velg den nye mappen
  • Klikk på lim-inn
  • Velg om du vil beholde eller arve rettigheter

 


Avviket -ene) er nå flyttet til den valgte mappen