Forfatter Dokumenter

Kom i gang som forfatter, verifiserer eller godkjenner
Bibliotek og mapper Lage et dokument Flytmodeller Redigerings- og lesemodus Lage lenker i RamBase QMS (linking) Sende dokumenter til verifisering og g...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 9:56 AM
Bibliotek og mapper
Bibliotekene og mappene (folderne) viser hovedstrukturen for hvor du lagrer dokumenter media flytmodeller avvik Tiltak Strukturen og funksjonalitete...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:07 AM
Endre tittel på dokument
Du kan forandre dokumenttittelen på et ikke godkjent dokument ved å skrive direkte inn i tittelfeltet til dokumentet: Åpne dokumentet Velg redigeringsmod...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:20 AM
Flytmodell-bibliotek
Flytmodellene ligger i et eget bibliotek med lik struktur som for dokumenter og media.  Du kan legge til eller endre mappestrukturen for flytmodeller og ma...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:26 AM
Lage et dokument
Det er 5 typer dokumenter: Dokument Laste opp et dokument Quiz (type dokument) Lenke (URL)-type dokument Meldingstype dokument (message) Alle dokume...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:47 AM
Redigerings- og lesemodus
Du kan redigere et dokument som ikke er godkjent.  Klikk på "edit-pennen" opp i høyre hjørne. Bytt mellom redigerings- og lesemodus ved å k...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:49 AM
Lage lenker (linking)
Du kan lage lenker fra Tekst i et dokument Symboler Tekst, piler, rektangler / sirkler eller X i et bilde i et dokument Bilder i et dokument Flytmodel...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:50 AM
Arkivere og gjenopprette et dokument
Du kan arkivere et dokument som ikke lenger er i bruk. Dokumentet vil være i arkivet og kan gjenopprettes hvis du vil bruke det igjen. For å arkivere et do...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 10:57 AM
Rettigheter for et dokument
Du kan velge rettighetsgrupper per dokument, det vil si at du kan styre hvilke rettighetsgrupper som har lov til å gjøre hva med et dokument. NB! Når et...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 11:01 AM
INOSA dokument
Du lager et dokument ved hjelp av media (bilder, video), symboler, flytmodeller og tekst. En side i et dokument er en mal (template). Du velger ny mal for ...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 11:08 AM