Du kan redigere et dokument som ikke er godkjent

Klikk på "edit-pennen" opp i høyre hjørne.


Bytt mellom redigerings- og lesemodus ved å klikke på pennen eller øyesymbolet

Hvis du vil redigere et godkjent dokument, må du lage ny versjon av dokumentet først.