Du kan velge rettighetsgrupper per dokument, det vil si at du kan styre hvilke rettighetsgrupper som har lov til å gjøre hva med et dokument.


NB! Når ett dokument er godkjent , så er det kun Systemadministrator som kan oppdatere rettighetsgruppene.

 

NB! Er du forfatter og dokumentet er godkjent, så kan du ikke oppdatere rettighetsgruppene- de kan kun oppdateres med dokument i ‘draft (ny versjon).

Hvis ikke annet er satt, arver dokumentet rettighetene til mappa.

  • Velg dokumentet
  • Klikk på Dokumentegenskaper (eller 3 prikker → Dokumentegenskaper(settings) → Rettigheter (permissions))  • Velg Rettigheter - her finner du hvilke rettighetsgrupper som er på / av for dokumentet
  • Hak av for de rettighetene som skal være på/av for dokumentet
  • Hvis det mangler en rettighetsgruppe, kan dette settes opp i administrasjonsverktøyet av en systemadministrator.