Du kan arkivere et dokument som ikke lenger er i bruk. Dokumentet vil være i arkivet og kan gjenopprettes hvis du vil bruke det igjen.

For å arkivere et dokument, må du ha denne rettigheten. En bruker med rettighet for å arkivere kan også gjenopprette arkiverte dokument. Bare brukere med rettighet til å arkivere dokumenter, kan se arkiverte dokumenter.

Når du arkiverer et dokument, frakobler du det fra rollene det er knyttet til. Det sendes ikke lenger ut varsler for revisjon eller lesing.

Et gjenopprettet dokument vil få samme forfatter, verifiserer og godkjenner som da dokumentet ble arkivert. Et gjenopprettet dokument er ikke koblet til noen roller.


Fra versjon 3.8: Ved arkivering eller sletting av et godkjent dokument som andre dokumenter er knyttet til, vil du få en advarsel


Dersom du ønsker å slette eller arkivere et godkjent dokument som andre lenker til, får du en advarsel og informasjon om hvilke dokumenter som er lenket.


Arkivere et enkelt dokument

 • Velg dokument i dokumentmappen 
 • Klikk på menyen (3 prikker)
 • Velg arkiver


Arkivere et eller flere dokumenter

 • Velg dokumenter i dokumentmappen ved å hake av foran dokumentnavnet
 • Velg arkiver fra menyen over


Hvis du vil se hvilke dokumenter som er arkivert i en mappe, klikk på arkivert øverst til høyre. De arkiverte dokumentene vises med på blå tekst og er også merket Arkivert.

Du kan åpne og lese arkiverte dokumenter hvis du har rettigheten til å arkivere.


Gjenopprette et arkivert dokument

 • Velg det arkiverte dokumentet
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Gjenopprett" (Restore)

Når er dokumentet aktivert igjen. Husk at du må koble det til rolle(r) igjen.

Gjenopprette et eller flere arkiverte dokumenter

 • Velg de arkiverte dokumentene fra mappa ved å hake av i boksen.
 • Velg "Gjenopprett" (Restore)


Søke etter arkiverte dokumenter

 • Velg inkluder arkiverte
 • Bruk filteret for avansert søk
 • Velg søkeparametre og søket inkluderer arkiverte dokumenter