Legge til ny bruker

 • Velg admin.verktøyet
 • Velg Avdeling / bruker (Company / user)

 • Velg ønsket avdeling for den nye brukeren - blir markert med uthevet skrift.
 • Legg inn ny bruker ved å klikke på "+" (Opprett bruker) • Legg til ny bruker ved å registrere:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-post-adresse
  • Brukernavn

Du kan endre avdeling ved å klikke på avdelingen.


 • Klikk på "Opprett bruker" (create user) eller 

du kan legge til rettighetsgrupper og roller med en gang.

Legge til roller for brukeren:

Velg rettighetsgrupper for brukeren:


Redigere bruker:

 • Velg bruker
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Rediger" (Edit)

Gjør endringer og klikk oppdater (update).

For å endre avdeling: klikk på brukeren i listen og dra over til ønsket avdeling,