Du kan legge til eller fjerne roller fra en bruker ved å gå inn via brukeren eller rollen.

Fra brukeren: legg til en eller flere roller til en bruker

Fra rollen: legg til en eller flere brukere til en rolle


Legg til en eller flere roller til en bruker

 • Velg bruker fra Selskap / brukere 
 • Verlg meny (3 prikker)
 • Velg edit

 • Velg roller
 • Finn de(n) ønskede rollene i kompetansestrukturen. Du kan søke etter roller i søkefeltet,
 • Standardroller blir lag til automatisk
 • Velg de ønskede rollene (blir markert med fet skrift), klikk på pil →. Du kan velge mange roller i en operasjon.
 • Klikk "oppdater roller"


Legg til en eller flere brukere til en rolle

 • Velg rollen fra kompetanseoppsettet
 • Klikk 3 prikker
 • Velg "Legg til brukere" (add users) fra menyen
 • Velg aktuelle brukere
 • Klikk "Legg til bruker(e)" (Add user(s))
 • Du kan se hvilke brukere som har rollenved å velge "Brukere i rollen" (Users in role)


Fjerne roller fra bruker(e) 

Fra brukeren (selskap/bruker): 

 • Velg aktuell bruker fra avdelingsoppsettet
 • Velg "Edit bruker"

 • Velg Roller
 • Fjerne aktuell(e) rolle(r) ved å klikke på søppelbøtta (rollen forsvinner fra rollen, men blir ikke slettet)Fra Rollen (Kompetanse):

 • Velg rolle
 • Velg "Brukere i rolle"
 • Velg disconnect