Lage lenke-dokument (URL)

  • Velg + for å opprette nytt dokument
  • Velg Lage URL (Create URL)

  • Legg til dokumenttittel
  • Legg til beskrivelse (om du vil)
  • Skriv inn URL-adressen
  • Velg Opprett (Create)Send dokumentet til verifisering og godkjenning, og legg dokumentet til en rolle.