Et dokument kan legges til en rolle enten fra rollen eller fra dokumentet.

For å kunne legge et dokument til en rolle, må du ha rettighet til å utføre dette.


Fra dokumentet:


  • Velg dokumentet.
  • Velg menyen (3 prikker)
  • Velg Legg til rolle eller krav til rollen
Velg ønsket rolle eller krav til rollen. Du kan velge flere roller samtidig. 

Valgte roller eller krav til roller vises med fet skrift.

Det vil gå noen minutter før brukerne får opp dokumentet til lesing.Fra rollen:


Du kan også legge til dokumenter til rollen ved å gå via kompetanseoppsettet.