Du verifiserer et dokument ved å sende det videre til godkjenning etter å ha kontrollert at innholdet er OK.

Du kan sende et dokument til verifisering eller godkjenning fra et åpent dokument eller fra dokumentmappa.

Prosedyren for å sende et dokument til godkjenning er lik som å sende til verifisering.


Sende et dokument til verifisering / godkjenning fra dokumentet

 • Dokumentet må være i lesemodus
 • Velg "Send til verifisering"  (send to verification) oppe i høyre hjørne


Sende et dokument til verifsering / godkjenning fra dokumentmappe

 • Velg dokumentet
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "send til verifisering" (send to verification) • Velg verifiserer (begynn å skrive navnet)
 • Bestem om du ønsker at den som skal verifsere skal få påminnelse eller ikke
 • Bestem antall dager for påminnelse
 • Skriv en beskjed til den som skal verifisere (denne meldingen kommer i e-posten og bare der)
 • Skriv hva som er endret i dokumentet
 • SEND


Sende dokumentet tilbake til forfatter

Den som skal verifisere eller godkjenne et dokument kan sende dokumentet tilbake til forfatter for videre arbeid. 

Dette kan gjøres enten fra dokumentet eller fra dokumentfolderen.