Ansvarlig for Tiltak

Kom i gang som ansvarlig for tiltak
Når du er satt som ansvarlig fro et tiltak, får du et varsel på e-post. Du kan ogs se hvilke tiltak du eransvarlig for på ToDo-panelet eller i Mine tiltak. ...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:19 PM
Evaluere tiltak
For å kunne evaluere et tiltak, må "evaluering" være valgt i tiltaksprosessen. Åpne tiltaket. Svar ja på at du ønsker å evaluere tiltaket. De...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:23 PM
Tiltakslogg
Alle tiltak har en logg som viser hva som er gjort med tiltakene og hvilke kommentarerer som er lagt til.  Loggen vises i bunn av tiltaket og er tilgjengel...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:24 PM
Flytte (klipp /lim) tiltak
Flytte et tiltak (eller flere) fra en mappe til en annen:  Klikk på symbolet foran tiltaket (eller tiltakene) Klikk på klippesymbolet (saks) Velg den ny...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:24 PM
Gjenåpne lukkede tiltak
Et lukket tiltak kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for tiltaket eller systemadministrator. Åpne tiltaket Klikk "Gjenåpne" Legg ...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:25 PM
Dele tiltak
Å dele et tiltak vil si å gi tilgang til et tiltak en person som ikke har bruker i INOSA. For å kunne dele et tiltak, må Offentlig bruker være aktivert. Det...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:29 PM
Behandle tiltak
Når du blir satt som ansvarlig for et tiltak, får du varsel på e-post om dette. Ved å klikke på lenken i e-posten, kommer du til tiltaket. Som ansvarlig f...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:34 PM
Arkivere tiltak
Tiltak kan arkiveres når de har status Lukket.  Arkiver tiltak Velg tiltak(ene) du ønsker å arkivere ved å klikke på symbolet foran i mappestrukturen ...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:09 PM
Slette tiltak
For å slette tiltak må du ha rettigheten til dette.  Et slettet tiltak kan ikke gjenopprettes. Velg tiltaket (eller tiltakene) som du ønsker å slette ...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:10 PM