Et lukket tiltak kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for tiltaket eller systemadministrator.

  • Åpne tiltaket
  • Klikk "Gjenåpne"  • Legg til kommentar om hvorfor du gjenåpner
  • Kommentarer legges i tiltaksloggen
  • Tiltaket har nå status Åpent.
NB! Når ett avvik er lukket, og deretter gjenåpnet så kan man ikke redigere tittelen på tiltaket.