Tiltak kan arkiveres når de har status Lukket. 


Arkiver tiltak

  • Velg tiltak(ene) du ønsker å arkivere ved å klikke på symbolet foran i mappestrukturen
  • Velg arkiver-symbolet
  • Legg til kommentar og Arkiver
  • Du kan arkivere mange tiltak samtidig. De vil da få samme kommentar.


Du kan også arkivere ved å velge menyen bak 3 prikker og så arkiver.
Gjenopprette arkivert tiltak

  • Velg Inkluder arkiverte i mappestrukturen for å få fram arkvierte tiltak
  • Velg et arkivert tiltak
  • Velg 3 prikker-menyen
  • Velg Gjenopprett