Sluttbruker Avvik

Kom i gang - sluttbruker avvik
To do panel - avvik Mine avvik Legge til snarvei til mobil app Registrere avvik Sende avvik til behandling Legge til vedlegg til et avvik Tilbakemeldi...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:07 PM
Mine avvik
Du finner en oversikt over avvikene du har registrert eller er ansvarlig for under "Mine avvik" Velg "Avvik". Velg så "Mine avv...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 1:38 PM
To do panel - avvik
Du har oversikt over de avvikene du har registrert selv eller som du er ansvarlig for på ToDo-panelet.  To do panelet finner du under hovedmenyen. H...
Mon, 20 Des, 2021 ved 1:54 PM
Legge til vedlegg til avvik
Du kan legge til vedlegg til avvik og tiltak. Mulige vedlegg til et avvik: Media Filer URL Dokumenter i QMS Hvem kan legge til vedlegg: De...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 1:41 PM
Redigere bilder i et avvik
Når du har lagt til bilder i et avvik og valgt "opprett" avviket, kan du legge til symboler og teskt i bildet på samme måte som i QMS-dokumenter. ...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 1:58 PM
Registrere avvik
Registrere avvik fra PC Registrere avvik fra mobil enhet Registrere kategorier og konsekvenser Redigere bilder i avvik
Wed, 20 Mar, 2024 ved 2:02 PM
Registrere avvik på PC
Du kan registrere et avvik ved å velge "+" i toppfeltet.  Velg så ønsket prosess (mappe) hvor avviket hører hjemme. Du kan også registrer...
Wed, 20 Mar, 2024 ved 1:47 PM
Sende avvik til behandling
Når du har lagt til alle de obligatoriske feltene i registreringstrinnet, kan du sende avviket til behandling. Avviket endrer da status til "Venter på...
Mon, 20 Des, 2021 ved 1:55 PM
Skrive ut avvik - eksportere til pdf
Fra avviket: Velg printknappen oppe til høyre pdf-en vil lastes ned til PC-en din Fra mappa: Velg avviket Velg 3 prikker Velg eksport til pdf pd...
Mon, 20 Des, 2021 ved 1:59 PM
Tilbakemelding til avvik
Alle som leser et avvik kan gi en tilbakemelding til avviket.   Tilbakemeldingsfeltet er nederst i et avvik.  Den som er ansvarlig for å behandle avvik...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:23 PM