Du finner en oversikt over avvikene du har registrert eller er ansvarlig for under "Mine avvik"

Velg "Avvik".

Velg så "Mine avvik" - mappa med stjerne. Her får du oversikt over dine avvik.

Et rødt tall betyr at du trenger å gjøre noe.