Du kan registrere et avvik ved å velge "+" i toppfeltet. 

Velg så ønsket prosess (mappe) hvor avviket hører hjemme.


Du kan også registrere avvik fra mappestrukturen:

  • Velg ønsket mappe
  • Velg "Avvik"
  • Klikk på "+" nederst på siden


Beskriv avviket:

  • Skriv tittel
  • Beskriv avviket
  • Velg ansvarlig person
  • Velg dato for når det skjedde eller ble oppdaget
  • Velg type avvik (hendelse er standard (default))
  • OPPRETT

Etter at du har valgt "opprett" er avviket fortsatt i status registrering.

Du kan nå enten legge til mer informasjon om kategorier og konsekvenser eller sende det til behandlig til ansvarlig person.

For å sende avviket til behandling, må alle obligatoriske felt være fylt ut. Hva som er obligatorisk, er avhengig av kundespesifikke valg.


Du kan legge til mer informasjon i avviket ved å velge "Legg til ytterligere beskrivelse".

Beskrivelse, tidspunkt og hvem som har lagt til vises i beskrivelsen.