Legg til tekstboks med overskrift

  • Klikk på "+" i tekstfeltet
  • Velg "Sett inn overskrift"

Endre overskriftstype


Redigere overskriftsrader - flytte eller slette  tekstbokser

Legg til tekstboks uten overskriftsrad

  • Klikk på "+" i tekstfeltet
  • Velg "Sett inn tekstboks"
  • Rediger tekstboksen ved å bruke menyen (3 prikker)