• Skriv teksten direkte i tekstfeltet
  • Marker teksten for å endre format - meny kommer fram
  • Størrelse: klikke på "Normal" for å endre skriftstørrelse
  • ∞ = spesialsymboler


Du kan også sette inn tabell i teksten i et INOSA-dokument