Legg til tabell ved å velge "+" i tekstfeltet i dokumentet 


Velg "Sett inn tabell" ved å markere det ønskede antall rader og kolonner i tabellen.


Du kan endre størrelsen på tabellen ved å bruke "+" for å legge til rader eller kolonner eller søppelbøtter for å ta vekk.

Du kan også legge til flere rader ved å stå i den siste cella i tabellen og klikke Tab.


Legg til farge på celler, rader eller kolonner ved å markere dem og så velge fra paletten.

Klikk OK for å aktivere valget.

Formatere tekst ved å markere teksten og velge format.