I endringsloggen angir du hvilke endringer du har gjort i siste versjon av dokumentet.


Endringsloggen følger dokumentversjonen slik at du kan gå tilbake i tidligere versjoner av dokumentet og se hva som er endret. Endringsloggen kan gjøres obligatorisk for alle nye versjoner av et dokument. Dette betyr at du ikke får sendt dokumentet til verifisering før du har skrevet noe i endringsloggen. 

Obligatorisk endringslogg settes i administrasjonsverktøyet under Innstillinger


Endringslogg:

Beskriv kort hvilke endringer du har gjort og klikk Send.


Du kan finne endringsloggen for tidligere versjoner av et dokument fra Dokumentegenskaper (document settings) eller i selve dokumentet.Fra versjon 3.8: Mulighet for å skrive i endringsloggen mens du arbeider med ny versjon av et dokument


Når du har startet revisjonen av et dokument kan det være nyttig å notere endringene du gjør i revisjonsprosessen. Dette er nå mulig.


  • Åpne et utkast (ny versjon av et dokument)
  • Redigeringsmodus
  • Åpne endringsloggen
  • Skriv endringene
  • Lagre.

Du kan legge til flere i endringsloggen senere.