• Send tilbakemelding notifikasjon til: Forfatter- Veifiserer - Godkjenner: Bestem hvem som skal ha varsel når noen har lagt inn en tilbakemelding på et dokument. Kan være forfatter, veriserer, godkjenner, 2 av dem eller alle 3. 
  • Obligatorisk endringslogg AV/PÅ: Obligatorisk endringslogg PÅ betyr at du alltid må skrive noe i endringsloggen når du lager og godkjenner en ny versjon av et dokument. AV betyr at du kan velge om du vil skrive noe i endringsloggen eller ikke.