Den som skal verifisere eller godkjenne et dokument kan sende dokumentet tilbake til forfatter for videre arbeid.

Dette kan gjøres fra dokumentet eller fra dokumentmappa.

Hvis innstillingen i administrasjonsverktøyet er at alle verifiserere / godkjennere kan verifisere / godkjenne dokumenter, kan alle med den rettigheten også sende tilbake til forfatter.

Hvis innstilligen er satt til at kun verfiserer / godkjenner, det det bare verifiser eller godkjenner som kan sende tilbake til forfatter. 


Fra dokumentet:

  • Åpne dokumentet. Det må ha status "til verifisering" eller "til godkjenning".
  • Velg send tilbake i menyen oppe til venstre.


Fra dokumentmappa: 

  • Velg dokumentet. Det må være i status "til verifisering" eller "til godkjenning".
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg send tilbake til forfatter

Forfatter blir varslet på e-post om at dokumentet er sent i retur.

Legg til melding til forfatter hvis behov. Denne meldingen kommer i e-posten.