For å lage en ny versjon av et dokument, må dokumentet være godkjent.

Du kan lage en ny versjon av et dokument enten fra dokumentet eller fra mappestrukturen. 

Når du lager en ny versjon av et dokument, kan du endre dokumenttype.


Ny versjon fra mappestruktur:


Fra dokumentet:


Den nye versjonen av dokumentet åpnes automatisk.

I mappestrukturen kan du se at det er to versjoner av dokumentet:


Klikk på det blå feltet (Utkast):


Endre type:

Velg endre type


Bytt til ønsket type dokument

Lag ny versjon.

Den nye versjon vil være tom for innhold, og du begynner sånn sett på nytt innhold med den nye dokumenttypen.