Du kan bruker filter for å velge mer spesifikk informasjon fra rapportene.

Det er globale filter og spesifikke filtrer per rapport.


Globalt filter:

 • Velg først ønsket rapport.
 • Velg filter
 • Du kan filtere på tid, dokumentmappe eller avdelingsstruktur. NB! Ikke alle filtre er tilgjengelige for alle rapportene. 
Globalt filter for avdelingsstruktur i dokumentrapporter:


Filteret brukes for å kontrollere brukeres avdelingstilhørighet, IKKE kontroll av dokumenter. Til det brukes filteret for mappestruktur.

 

Du kan velge det globale filteret for avdelinger i dokumentrapportene. Disse vi da vise:

 • Dokumenter per mappe - bruk av avdelingsfilter vil vise antall dokumenter per mappe hvor brukere i den valgte avdelingen er forfatter, verifiserer eller godkjenner (det vil si har et ansvar)
 • Dokument per forfatter - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter for forfattere som hører til i den valgte avdelingen
 • Dokument per status - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter per status for forfattere, verifisere og godkjennere som hører til i den valgte avdelingen
 • Detaljert dokumentliste - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter for forfattere, verifisere og godkjennere som hører til i den valgte avdelingen


Tidsfilter:

 • Uke = inneværende uke med start fra mandag
 • Syv dager = siste 7 dager
 • Måned = inneværende måned med start fra den 1. og til i dag
 • Tretti dager = de siste 30 dagene
 • Kvartal = inneværende kvartal med start fra den 1. i og til i dag
 • År = inneværende år med start fra 01.01. og til i dag
 • Tilpasset = velg fra og til og med dato 
Klikk på Legg til for å filtrere rapporten.

Valgte filter vil vise som blå/røde "chips". Lagre filter

Bruk lagre knappen hvis du vil lagre et filter.

Skriv inn navnet på rapporten og klikk VDu finner dine lagrede filter under den spesifikke rapporten.Klikk på de 3 prikkene for å slette et lagret filter