Rapporter for kompetanse finner du under hovedmenyen, Rapporter og Kompetanse.

Rapportene har to hovedformål:

  • Vise lesestatus
  • Vise hvordan dokumenter og brukere er koblet sammen (eller ikke)


Dette er hovedsiden for rapporter som viser status for kompetanse.
 

Du kan velge globalt filter for hovedrapportsiden for kompetanse.


Eksempel: Dette betyr at du kan velge en avdeling (i filterfanen) og se kompetanseoversikten for den spesifikke avdelingen.
Klikk på Uke - Måned - År for å finne data for ønsket tidsperiode: Dokumenter lest

Antall dokumenter som er kvittert for lest og forstått i den valgte tidsperioden.


Status - alle brukere

  • Alle brukere = antall registrerte brukere i systemet på angitt tidpunkt. Arkiverte brukere er ikke inkludert i dette tallet.
  • Grønne brukere = antall brukere som har kvittert for lest og forstått for alle dokumentene i rollene deres. Brukere som har roller hvor det ikke er noen godkjente dokumenter, vises som grønne.
  • Gule brukere = brukere som har dokumenter som skal leses innen en tidsfrist eller har dokumenter som venter på co-signering 
  • Røde brukere = brukere som har dokumenter som skal leses og hvor tidsfristen er gått ut
  • Brukere uten roller = brukere som ikke har noen roller

Roller lagt til 

Antall roller lagt til i systemet i løpet av valgte tidsperiode.

Lesestatus per avdeling (kompetanse)
Rapporten viser antall brukere per avdeling og hvor mange som har de ulike statusene
Lesestatus per bruker (kompetanse)
Rapporten viser status per bruker (navn), og antall roller og dokumenter med de ulike statusene
Lesestatus per rolle (kompetanse)
Rapporten viser en oversikt over antall brukere som har de ulike rollene, samt rolle- og dokumentstatus
Rollestatus per bruker (kompetanse)Rapporten viser status per bruker (navn) per rolle
Dokumentstatus per bruker (kompetanse)
Rapporten viser lesestatus per bruker (navn) per dokument
Lesestatus for en (1) bruker (kompetanse)
Rapporten viser lesestatus for en valgt bruker (navn) og når vedkommende leste de ulike dokumentene
Lesestatus for et (1) dokument (kompetanse)
Rapporten viser hvilke brukere (navn) som har lest et spesifikt dokument
Krav per rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke krav til rollen som er koblet til hvilke roller
https://qmssupport.rambase.net/nb-NO/support/solutions/articles/80000736193
Rapporten viser hvilke dokumenter som er koblet til hvilke roller
Dokumenter ikke i rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke dokumenter som ikke er koblet til noen rolle
Dokumenter med lesefrekvens (kompetanse)
Rapporten viser en oversikt over dokumenter som skal leses regelmessig
Brukere ikke i rolle (kompetanse)
Rapporten viser hvilke brukere som ikke er koblet til noen rolle
Rollehistorikk (kompetanse)
Rapporten viser når en bruker er lagt til eller fjernet fra (etter Nov. 2020) en rolle