Rapporter for dokumenter finner du under Rapporter i hovedmenyen.  Her er hovedbildet for dokumentrapporter:
Klikk på Uke - Måned - År for å finne data for ønsket tidsperiode
Nye dokumenter

Antall nye dokumenter som er opprettet i valgte tidsperiode. Inkluderer også nye versjoner av dokumenter. 

Klikk på tallet i rapporten for å få opp detaljer.


Godkjente dokumenter

Antall dokumenter som er blitt godkjent innen for den valgte tidsperioden


Tilbakemeldinger

Klikk på tallet for tilbakemeldinger for å se oversikt over dokumenter som noen har gitt tilbakemelding på i løpet det valgte tidsrommet.  Svar på tilbakemeldinger er ikke inkludert i tallet. Status - alle dokumenter

Alle dokumenter = totalt antall dokumenter på angitt tidspunkt. Antall dokumenter fordelt på de ulike statusene vises under. 

 • Grønne = antall godkjente dokumenter som er innfor revisjonsintervall 
 • Gule = antall godkjente dokumenter hvor revisjonsdato er i ferd med å utløpe
 • Røde = antall godkjente dokumenter med utløpt revisjonsdato
 • Til godkjenning = antall dokumenter som er sendt til godkjenning
 • Til verifisering = antall dokumenter som er sendt til verifisering
 • Under utarbeidelse totalt = antall dokumenter som har status under utarbeidelse. Inkluderer både nye versjoner av godkjente dokumenter og nye dokumenter. 
 • Under utarbeidelse ny = antall nye dokumenter (versjon 1) som har status under utarbeidelse
 • Arkivert = antall dokumenter som er arkiverteType - alle dokumenter

Antall godkjente dokumenter per type:

 • Dokumenter
 • Opplastede dokumenter
 • Quiz-er
 • Url-er (lenke-dokumenter)
 • Meldingsdokumenter

Globalt filter for avdeling i dokumentrapporter

Du kan velge det globale filteret for avdelinger i dokumentrapportene. Disse vi da vise:

 • Dokumenter per mappe - bruk av avdelingsfilter vil vise antall dokumenter per mappe hvor brukere i den valgte avdelingen er forfatter, verifiserer eller godkjenner (det vil si har et ansvar)
 • Dokument per forfatter - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter for forfattere som hører til i den valgte avdelingen
 • Dokument per status - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter per status for forfattere, verifisere og godkjennere som hører til i den valgte avdelingen 
 • Detaljert dokumentliste - bruk av avdelingsfilter vil vise dokumenter for forfattere, verifisere og godkjennere som hører til i den valgte avdelingen Dokumenter per mappe

Dokumenter per forfatter

Dokumenter per status

Detaljert dokumentliste