Generelle innstillinger:

 • Bakgrunns logo farge: velg bakgrunnsfarge for logoen ved å klikke på kvadraten/firkanten og velge farge.


 • Nettsteds logo: legg inn logoen deres ved å klikke på QMS-logoen.
  Velg fil for logo.
  Oppdater (update)


 • Site name: Legg inn navnet på virksomheten ved å skrive over QMS


 • Hviken spesiell bruker er tillatt: Velg mellom offentlig bruker (public user), gjestebruker (guest user) eller ingen spesiell bruker.

  Offentlig bruker (public user): Brukeren tilhører rettighetsgruppen "Public". Kan se dokumenter uten å logge inn. Hvis du ønsker å dele dokumenter med noen som ikke har bruker i QMS, må dokumentet ha rettigheten "offentlig bruker". Offentlig bruker er kun tilgjengelig for asp-løsninger.

  Gjestebruker: Brukeren tilhører rettighetsgruppen "Guest". Hvis "gjestebruker" er aktivert, kan alle som går inn i QMS, se godkjente dokumenter som har rettigheten "gjestebruker" uten å logge inn.

  Forskjellen mellom offentlig og gjestebruker er at de tilhører hver sin rettighetsgruppe.
  Du kan kun velge en av spesialbrukerne.


NB! Når gjestebruker er valgt, vil QMS

-siden (xxx.inwork.no) være åpen for alle brukere som bruker URL-en.


 • Tillat tilpassede farger: Bestem om det skal være tilltatt å tilpasse / velge farger fritt eller om dere skal bruke et standard oppsett av farger i dokumenter.