Co-signering

Co-signering vil si at noen andre skal signere for at en bruker har lest og forstått i tillegg til brukeren. Dette kan være en leder, en opplæringsansvarlig (fadder) eller annen ansvarlig person. Brukeren blir ikke godkjent (grønn) for den rollen før begge har signert.

  • Velg rollen (eller kravet til rollen) som dokumentet er knyttet til
  • Velg dokumentet
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg Egenskaper (properties)  • Velg "Co-signering" (co-signing)
  • Velg person som skal co-signere. For at en person skal komme opp på lista over co-signerere, må vedkommende ha rettighet som co-signerer.
  • Lagre (save)Betinget  co-signering

Betinget co-signering betyr at den personen som skal co-signere bare kan co-signere for brukere i samme og underliggende avdelinger som han/henne selv.

  • Velg 2 ellere flere personer for co-signering
  • Velg "Betinget co-signering" (conditional co-signing)
  • Lagre