Når du sletter en bruker, blir vedkommende fjernet fra systemet. Dette betyr at:

  • innloggingen er fjernet
  • Lesehistorikken fjernes
  • Hvis brukeren er forfatter, verifiserer eller godkjenner, må du bytte ansvarlig for de dokumentene

Hvordan slette:

  • Velg bruker
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg slett
  • Svar ja på spørsmålet om du ønsker å slette brukeren


Velg ny ansvarlig bruker