Når du arkiverer en bruker skjer følgende:

 • Brukernavn og passord deaktiveres
 • Registrering av lesing er fortsatt i systemet
 • Hvis brukeren er forfatter, verifiserer eller godkjenner, vil du få beskjed om erstatte brukeren. Du kan i forkant av arkiveringen velge å bytte ut ansvarlig person for å styre hvem som skal ha ansvar for hvilke dokumenter.Hvordan arkivere:

 • Velg bruker
 • Klikk på meny (3 prikker)
 • Velg arkiver (Archive)
 • Velg erstatter

image 

Brukeren forsvinner fra listen, og kommer ikke inn med innloggingsinformasjonen sin.

Du kan få fram arkiverte brukere ved å klikke på arkiverte (Archived)


Gjenopprette arkiverte brukere:

 • Klikk på arkiverte
 • Velg arkviert bruker
 • Klikk på 3 prikker
 • Velg "Gjenopprett" (restore)


Brukeren er nå aktivert, og roller og rettigheter fra før er gjenopprettet. 

Brukernavnet er uendret, brukeren kan sette passord selv eller systemadministror kan sette: Sett nytt passord.