Alle avvik har en logg som viser hva som er gjort med avvikene og hvilke kommentarerer som er lagt til. 

Loggen vises i bunn av avviket og er tilgjengelig for den som er ansvarlig for avviket og systemadministrator.