Bruk maskering i bilder til å sette fokus på det som er viktig.

Maskere