Media= bilde eller videoklipp 


Legge til media til et dokument

Du kan legge til en ny mediafil (bilde eller video) direkte inn i en mediarute i et dokument ved å dra og slippe en fil fra PC-en din.


Du kan også legge til en allerede opplastet mediafil fra mediabiblioteket (Utforsk media) ved å klikke på bilde-ikonet.

Finn den ønskede filen og velg den ven å klikke på den.

Legge til mange mediafiler på en gang

Alt 1:

  • Velg "Utforsk media"
  • Velg de filene du vil legge inn og dra de over til "Dra og slipp" (drag and drop) feltet.

Alt 2:

  • Velg "Utforsk media"
  • Velg Laste opp filer (upload files)
  • Velg de ønskede filene fra PC-en din.