Du kan eksportere og importere mapper fra eller til andre installasjoner.


Eksport

  • Velg mappe
  • Velg eksport
  • Mappen vil lastes ned til Nedlastinger på PC-en din som en *.inw-file

Import

  • Velg mappe hvor den nye mappen skal ligge
  • Velg import
  • Velg fil fra PC-en din (*.inw)-fil
  • Dokumentene i den importerte mappen vil ha nye, unike id-er, være "under utarbeidelse" og ikke koblet til roller.