Lage ny mappe

 • Velg mappe
 • Klikk på menyen (3 prikker)
 • Velg Legg til mappe (Add folder)


 • Skriv inn navnet på mappen
 • Legg til hjelpetekst (Tool tip) hvis du vil
 • LAG (Create) • En mappe har rettighetsgrupper. Når du lager en undermappe, vil denne arve rettighetene til mor-mappen.


Redigere mappe

 • Flytt ei mappe ved å klikk og dra
 • Redigere navn:
  • Velg mappe
  • Klikk på meny (3 prikker)
  • Velg Rediger egenskaper
  • Endre navnet
  • OPPDATER
 • Du kan endre rettigheter til mappen ved å velge Rettighetsgrupper
 • Du kan kopiere en mappe ved å bruke funksjonaliteten eksport - import mappe.