Du kan sette et standard oppsett (etiketter) for hvordan dokumenttitlene skal vises.

Dette kan du gjøre ved å velge blant disse parametrene:

  • Dokument id "{id}"
  • Dokument tittel "{title}"
  • Dokument status "{Status}"
  • Mappenavn for nivå i i mappestrukturen "{folder_level_1}"
  • Mappenavn for nivå 2 i mappestrukturen "{folder_level_2}"
  • Etikket for mappe  {folder_short} 
  • Etikett for mapper og underliggende mapper {folder_level_x_short} (hvor x=mappenivå) 


Du setter navnet ved å bruke "{ }" 

Mappenivå 1 er det nivået som kommer etter "All" i mappestrukturen. 


For å sette inn en etikett til mappe, må du først aktivere etikettvalget i variablene, og så legge inn mappeetiketten i den aktuelle mappen. 


1. Aktivere dette i variablene: → variabler - dokumenttittel - legg til "{folder_short}" 


2. Velg ønsket mappe, rediger egenskaper og legg inn ønsket etikett:Inkludere underliggende mapper:  Bruk "{folder_level_x_short}" for å inkludere etiketter i underliggende mapper. "{folder_level_1_short}" vil gi samme etikett for alle mapper fra nivå 1.